مکان: تهران
آدرس اینترنتی کنفرانس : http://www.gsi.ir/Branches/Lang_fa/Page_05-12-66/WebsiteId_8/.html
 
عنوان : اولین سمینار تخصصی ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی
شرح مختصر :
سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش
 
شرح کامل:

وزارت صنايع و معادن

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور

 اولین سمینار تخصصی ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی

زمان: 4 تیرماه  1390

مکان: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان زمين‌شناسى و اکتشافات معدنى کشور در نظر دارد تا جهت ارتقا سطح دانش و معلومات علاقه‌مندان به رشته‌زمين شناسى يک سمینار تخصصی با موضوع  ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی برگزار نمايد.

 برنامه آموزشى:

1- تعریف پسماند و شرح مضرات آن

2- ارتقاءسطح اصول ایمنی در آزمایشگاه های شیمی

2- ارئه راهکارهای نوین در حوزه ایمنی و مدیریت پسماندهای شیمیایی خطرناک

شرايط لازم جهت شرکت در کارگاه:

دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های مرتبط

مهلت ثبت نام: پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1تیرماه 1390